De 19e eeuw werd voor Praag gekenmerkt door industrialisatie en nationale bloei. Het was de tijd van de Tsjechische nationale wedergeboorte, waarin de Tsjechische taal, cultuur en nationale identiteit weer opbloeide. Praag maakte, net zoals andere Europese steden, een enorme groei door onder invloed van de Industriële Revolutie. Door een massale toestroom van het platteland veranderde de demografische structuur van de stad Praag ingrijpend.

In 1818 het Nationaal Museum opgericht. In 1834 werd op 21 december voor het eerst het theaterstuk opgevoerd met daarin het lied Kde domov můj, wat nu het Tsjechische volkslied is.

Jaren veertig

In 1845 werd er een spoorlijn tussen Wenen en Praag geopend. Drie jaar later leidden de berichten over de revolutie in Parijs ook aan de Moldau tot onrust, maar de opstand tegen het centrale gezag in Wenen mislukte. Toch verloren de Duitsers in de gemeenteraad in 1861 definitief de meerderheid. Als gevolg van de toestroom van het platteland verloren de Duitstaligen in Praag voor het eerst sinds de 17e eeuw hun meerderheid. De Praagse Duitstaligen bleven overigens in Midden-Europa een gemeenschap met een opvallend hoog literair, artistiek en wetenschappelijk niveau. De helft van hen bestond uit joden. Franz Kafka is van deze Duitstalige supranationale cultuur een symbool.

Jaren zeventig en tachtig

De oprichting van het Nationaal Theater inspireerde vele componisten. De opera’s van Bedřich Smetana en Antonín Dvořák werden in deze tijd geschreven. Praag werd in de jaren 70 en 80 van de 19e eeuw een in het Duits en Tsjechisch bestuurde stad. Na felle politieke strijd en straatgevechten kon het Duits als officiële taal wettelijk afgeschaft worden omdat het aantal Pragers dat zich officieel als Duitstalig opgaf onder de 10% was gezakt. De opdeling van de Karelsuniversiteit in een Duitstalige en een Tsjechischtalige universiteit in 1883 kenmerkt de scheiding van de nationale geesten. Van een multiculturele stad werd Praag steeds meer de nationale hoofdstad van het Tsjechische volk, nog voordat de Tsjechische staat was uitgeroepen.

Praagse Lente